Reklamace u české pošty:

Při zjištění,že je zboží poškozeno českou poštou,reklamujte prosím u pobočky české pošty kde jste zboží vyzvedli do dvou pracovních dnů. Po té nám zašlete ofocený protokol,kde bude uvedeno číslo našeho ůčtu (348543321/0100) jako příjemce peněz případně uznané reklamace a alespoň jedno foto poškozeného zboží, buď E-mailem na Trhovci2@seznam.cz   anebo formou sms na tel 603496198. Po té vám obratem zašleme zboží nové, nebo vrátíme peníze. (dle dohody).

Tento postup reklamace nastavila česká pošta,a bez zaslaného reklamačního protokolu,nelze reklamaci poškozeného zboží z naší strany uznat!

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

14DENNÍ LHŮTA NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V e-shopu Keramikaportal máte možnost do 14 kalendářních dnů od převzetí vrátit zboží bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Důležité je při tom uvést následující údaje: Vaše jméno, kontakt, číslo objednávky. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.Zboží nesmí být používáno,ani jinak poškozeno.Nehradíme poštovné od zákaznika (od vás)k nám.

Pro hladké a rychlé vyřízení jsme pro Vás připravili následující postup:

1) Oznamte nám E-mailem odstoupení od smlouvy na trhovci2@seznam.cz Pokud je zboží poškozeno přepravcem,zašlete foto.
2) Pokud se bude posílat zpět:Zabalte zboží – ideálně do originálního balení,(není podmínka) aby se cestou nepoškodilo
3) Odešlete zboží zpět – nejlépe stejnou cestou, jakou jste ho obdrželi (balík balíkem, při osobním odběru ho odvezte zpět na pobočku apod.)


  Napište odpovědi na otázky jen tak volně do e-mailu a připojte dokumentační fotografie k reklamaci.

O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat na těchto kontaktech:
Adresa doručování pro e-shop:Keramikaportal-Pocinovice 44 34506
E-mail: Trhovci2@seznam.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (kromě nákladů za zpětné doručení). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčili jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

REKLAMACE

Jestliže není se zbožím něco v pořádku a chcete ho reklamovat, postaráme se samozřejmě o rychlé vyřízení. Abychom mohli Vaše požadavky vyřídit spolehlivě a rychle, prosíme Vás o oznámení poškození a jeho zaslání e-mailem. Vyplnění protokolu není Vaší povinností, můžete použít i jiný jednoznačný způsob uplatnění reklamace.

Doporučený postup při reklamaci:

1) Oznamte Nám reklamaci na e-mail
2) Uložte si ho
3) Připojte fotografie/další dokumenty
4) Vše odešlete na: Trhovci2@seznam.cz

Napište odpovědi na otázky jen tak volně do e-mailu nebo dopisu a připojte dokumentační fotografie k reklamaci.

O reklamaci nás můžete informovat na těchto kontaktech:
Adresa doručování pro e-shop: Keramikaportal.eu Pocinovice 44 34506
E-mail:Trhovci2@seznam.cz

Děkujeme Vám za spolupráci!

Váš Keramikatým.