Protože se jedná o ryze ruční výrobu naší keramiky a samozřejmě se i výrobky nějakým způsobem vyvíjejí i když dodržujeme staré technologie,je možné, že se třeba dekorování keramiky bude lehce a podle Nás nepodstatně  lišit od vzoru uvedeného na ilustrační fotografii. Dáváme prostor i našim malířkám a točířům .Snažíme se vyrábět co nejvíce originální kusy spjaté s Naší českou tradicí! Děkujeme za pochopení


Smluvní podmínky

 

E-shop Keramikaportal.eu

 

1)     VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2)     OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat non-stop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, či jen prostým napsáním e-mailu s tím co chcete.
Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
vyhrazujeme s právo odstoupit od smlouvy  v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt  popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3)     POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 

O tom, že je objednávka přijata systémem se dozvíte automatickým e-mailem s rekapitulací objednávky. Že je objednávka opravdu převzata a zabýváme se jí zjistíte v následném e-mailu s potvrzením, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
Pokud Vám nepříjde potvrzovací e-mail ať už automatický nebo následný, kontaktujte nás prosím na Info

 

4)     ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit (pokud již nebyla expedována, nebo pokud prodejci nevznikly již s objednávkou náklady) e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky + popis.

6)     PLATBA

 

Hotově při předání zboží

 

7)     DODACÍ LHŮTA

 

Dodací lhůta je zpravidla 4-7 dnů  u zboží, které máme skladem. Snažíme se o maximální spokojenost našich zákazníků a víme, že k tomu patří mimo jiné i rychlost dodání zboží.. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

8)     REKLAMACE A ZÁRUKA 

 

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem (výměnou za jiný kus, pokud je k dispozici, pokud není vrácením částky). Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit max. do dvou dnů od převzetí zásilky dopravcem!

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním.
b) nesprávným použitím výrobku, mechanickým poškozením 

 

Postup při reklamaci:

Jelikož se jedná o užitkové keramické zboží,je nutností si zboží prohlédnout při  převzetí.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě.

Zakoupené zboží pro Vás není to pravé? Čtěte dále jak postupovat při jeho vrácení.

Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší prodejně.

Jak zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně na naší prodejně.

Nebo ho můžete zaslat jako obyčejný balík (zásilky formou dobírky nepřijímáme) na naší adresu:

Keramika

Pocinovice 44

345 06 Domažlice.

  1. zboží nesmí být použito
  2. zboží musí být kompletní
  3. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
  4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál faktury
  5. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí
  6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata.
  7. ve lhůtě 14 dní nás písemně informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu, kam zašleme kupní cenu.

Vracené zboží prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pokud bude zboží po doručení k Nám poškozeno, (Pozor, jedná se o keramiku, je třeba velmi pečlivě balit!!!!), bude provedena fotodokumentace a sepsán protokol, pro případný budoucí spor, a nárok na vrácení peněz zaniká. Kupující, bude s tímto stavem obeznámen e-mailem s přiloženým souborem fotografie  poškozeného zboží, a nárok na vrácení peněz zaniká.

 Uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Dodací list, fakturu a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. V takovém případě vrátíme kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 

 9)     PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů